(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Huurdersvereniging Sneek is ruim 22 jaar actief   treedt op als belangenbehartiger voor haar leden, huurders van woningcorporatie Accolade.

Het is een vereniging die draait op vrijwilligers.

Doel is het behartigen van de belangen van haar leden in vele opzichten.


Huurders ondersteunen bij problemen en vragen.

U moet dan denken aan zaken als:

Onderhoudsklachten die niet worden opgelost naar uw gevoel, problemen rond groot onderhoud en renovatie, jaarlijkse afrekening van de servicekosten.

De huurdersvereniging hanteert het motto:  

EERST ER ZELF MET ACCOLADE PROBEREN UIT TE KOMEN DAN ONS BENADEREN”

    

Het belang van de huurder mee wegen bij verandering in beleid van Accolade.

U moet dan denken aan zaken als:

Het vaststellen van de jaarlijkse huurverhoging, plannen voor verduurzamen van woningen, voldoende aanbod van betaalbare woningen.


De huurdersvereniging heeft als belangrijkste motto BETAALBAAR WONEN VOOR MENSEN MET EEN SMALLE BEURS.    


De huurdersvereniging Sneek werkt samen met zusterverenigingen  die actief zijn in de gemeenten De Fryske Marren en Heerenveen onder de naam HO-STESS.

De naam HO-STESS is afgeleid van de woorden:

  

Hostess is een gastvrouw

Stess betekent eigen in het maltees  


De huurdersvereniging Sneek maakt gebruik van externe deskundigheid waaronder die van de Nederlandse Woonbond.  


Huurdersvereniging Sneek | Johan Willem Frisostraat 52 | 8606 CX | Sneek | info@huurdersverenigingsneek.nl | 0515-432999