(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)


Het bestuur van Huurdersereniging Sneek Bestaat uit:


Voorzitter:                Dhr. M. van Oosten

                             

Secrataris:               Vacant


Penningmeester:     Mw. J. Stroot

                              

Vice-voorzitter:        Mevrouw M. Van Schie


Algemeen lid:          Dhr. F. de Bruin

Huurdersvereniging Sneek | Johan Willem Frisostraat 52 | 8606 CX | Sneek | info@huurdersverenigingsneek.nl | 0515-432999